if(b>0){x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a); x2=pom/x1;}
if(delta<0)cout<<"rowanie nie ma pierwiastkow";
row_kw(a,b,c,x1,x2);
void row_kw(double a, double b, double c, double &x1, double &x2)
{if(delta==0)x1 = -b/(2*a);
{delta = b*b-4*a*c;
else
{pom=c/a;
{double a, b, c, x1, x2;
else
else
int main()
cout<<x1<<" "<<x2;}
if(a==0)cout<<"to nie jest rownanie kwadratowe";
} } } }
else
{double delta, pom;
{x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x1=pom/x2;}
cin>>a>>b>>c;
Stabilny algorytm rozwiązujący równanie kwadratowe

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19