switch (op)
default: cout<<"niepoprawny operator"; break;}
{case '+': w=a+b; break;
case '-': w=a-b; break;
case '*': w=a*b; break;
int kalk(int a, int b, char op)
{int w;
return w;}
Wykorzystanie instrukcji wyboru. Kalkulator 3 działaniowy.

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9